CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Hierarchical Goal-Oriented a Posteriori Error Estimator in Nearly Incompressible Finite Hyperelasticity

Marcus Rüter ; Fredrik Larsson (Institutionen för konstruktionsteknik, Datorintegrerad konstruktionsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för konstruktionsteknik, Datorintegrerad konstruktionsmekanik) ; Erwin Stein
Adaptive Modeling and Simulation p. 80-81. (2003)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-11-24. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 23456

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konstruktionsteknik, Datorintegrerad konstruktionsmekanik (1900-2004)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur