CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vi kan äta mycket kött och ändå nå klimatmålen

We can eat a lot of meat and still meet the climate targets

David Bryngelsson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Stefan Wirsenius (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Supermiljöbloggen 22 feb, (2016)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-04-12. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 234543

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Klimatforskning
Andra lantbruksrelaterade vetenskaper

Chalmers infrastruktur