CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Jordbruket måste ta sitt klimatansvar

Stefan Wirsenius (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Elin Röös ; Thomas Kätterer ; Gustav Strandberg
Land Lantbruk 26 mars, (2016)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-04-12. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 234542

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Klimatforskning
Miljövetenskap
Andra lantbruksrelaterade vetenskaper

Chalmers infrastruktur