CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tunability of NOx stotage and release for different perovskite type catalysts

Norman Wilken (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Brita Abrahamsson (Institutionen för teknisk fysik) ; Mike Andersson ; Henrik Grönbeck (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Magnus Skoglundh (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi)
10th International Congress on Catalysis and Automotive Pollution Control (CAPoC10), Brussels, Belgium, October 28-30 (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: NOx storage; Perovskite; Adsorption; CatalysisDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-04-11. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 234524

 

Institutioner (Chalmers)

Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Kemisk fysik
Elektronstruktur
Katalys

Chalmers infrastruktur