CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Solid-State Ion-Exchange of Copper into Zeolites Facilitated by Ammonia at Low Temperatures

Soran Shwan (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi) ; Magnus Skoglundh (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi) ; Lars Lundegaard ; Ramchandra Tiruvalam ; Ton Janssens ; Anna Carlsson ; Peter Vennestrøm
Presented at the 24th North American Meeting (NAM24), Pittsburgh, Pennsylvania, USA, June 14-19, 2015 (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Catalysis; SCR; CHA; MFI; BEA; Catalyst preparation; Solid-state; Ion-exchangeDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-04-11. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 234513