CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

System efficiency of a DC/DC converter based wind turbine grid system

Lena Max (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Stefan Lundberg (Institutionen för energi och miljö, Elteknik)
Nordic Wind Power Conference, 22-23 May 2006, Espoo, Finland (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Wind farm, DC/DC converter, loss calculationsDenna post skapades 2006-11-24. Senast ändrad 2013-06-18.
CPL Pubid: 23448

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Wind Farm Configuration and Energy Efficiency Studies - Series DC versus AC Layouts