CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An acido- and photochromic molecular device that mimics triode action

P. Remón (Institutionen för kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi) ; Shiming Li (Institutionen för kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi) ; M. Grotli ; U. Pischel ; Joakim Andréasson (Institutionen för kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi)
Chemical Communications (1359-7345). Vol. 52 (2016), 25, p. 4659-4662.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

© The Royal Society of Chemistry 2016. The photo-controlled shift of pH titration curves, describing the acidochromic behaviour of a spiropyran switch network, was harnessed for the realisation of a molecular triode. The intricate network can be correctly interpreted with respect to the pH dependence of the main involved species.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-04-11. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 234475

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Kemi

Chalmers infrastruktur