CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Problem or resource - why it is important for the environment to keep track of nitrogen, phosphorus and carbon in wastewater and sludge management

Magdalena Svanström (Institutionen för kemi och kemiteknik, Kemisk miljövetenskap) ; Giuseppe Laera ; Sara Heimersson (Institutionen för kemi och kemiteknik, Kemisk miljövetenskap)
Journal of Civil and Environmental Engineering (2165-784X). Vol. 5 (2015), p. 200.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-04-08. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 234424

 


Projekt

Denna publikation är ett resultat av följande projekt:


Novel processing routes for effective sewage sludge management (ROUTES) (EC/FP7/265156)