CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Study on the Multi-Scale Properties of the Internal Structure in ACA Interconnection

Yan Zhang (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Jing-yu Fan ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik)
Proc. 1 st Electronics Systemintegration Technology Conference, 2006 (ESTC 2006), 5 - 7 Sept. 2006, Dresden, Germany Vol. 2 (2006), p. 757-761.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-15. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 23441

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik (2003-2006)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur