CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High-Power Density DC-DC Converters Magnetic Core Loss Behavior for High-Frequency High Power Transformers

Mohammad Amin Bahmani (Institutionen för energi och miljö, Elteknik)
Vindkraftsforskning i fokus 2012 (2012)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-04-08. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 234400

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur