CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Higher Order Homogenization of a Microsystem Interface Based on Micropolar Theory

Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Yan Zhang (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Proc. 6th European Solid Mechanics Conference (ESMC 2006), 28 Aug. - 1 Sept. 2006, Budapest, Hungary (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-23. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 23439

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur