CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Inverse discontinuity formulation of fracture

Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Martin Fagerström (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
J. Struct. Mech. - Rakenteiden Mekaniikka Vol. 38 (2005), 3, p. 27-30.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-23. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 23437

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur