CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Process rheology of fibre composites

Staffan Toll (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Maciej Wysocki (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Leif Asp
Proc. Nordiska Polymerdagarna, August 17-19, Gothenburg, Sweden (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-11-23. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 23435

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur