CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Finite element model for axisymmetric consolidation of thermoplastic composite materials

Maciej Wysocki (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Leif Asp ; Staffan Toll (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Proc. ASC 20th Annual Technical Conference, September 7-9, Philadelphia, USA (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-23. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 23432

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur