CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluation of Document Prefetching in a Distributed Digital Library.

Jochen Hollmann ; Per Stenström (Institutionen för datorteknik, Datorarkitektur)
7th European Conference and Research on Advanced Technology for Digital Libraries (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-23. Senast ändrad 2007-04-23.
CPL Pubid: 23431

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datorteknik, Datorarkitektur (2002-2004)

Ämnesområden

Datorteknik

Chalmers infrastruktur