CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Speculative Lock Reordering: Optimistic Out-of-Order Execution of Critical Sections

Peter Rundberg ; Per Stenström (Institutionen för datorteknik, Datorarkitektur)
6th IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing Symposium (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-23. Senast ändrad 2007-04-23.
CPL Pubid: 23430

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datorteknik, Datorarkitektur (2002-2004)

Ämnesområden

Datorteknik

Chalmers infrastruktur