CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Impact of ageing on the distribution of platinum group elements and catalyst poisoning elements in automobile catalysts

Mariella Moldovan ; Sebastien Rauch (Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vattenprocessteknik) ; Greg Morrison (Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vattenprocessteknik) ; Milagros Gomez ; M. Antonia Palacios
Surface and Interface Analysis Vol. 35 (2003), p. 354-359.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Laser ablation, ICP-MS, catalyst ageingDenna post skapades 2006-09-28. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 2343

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vattenprocessteknik (2000-2004)

Ämnesområden

Materialteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur