CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Self-Correcting LRU Replacement Policies.

Martin Kampe ; Michel Dubois ; Per Stenström (Institutionen för datorteknik, Datorarkitektur)
ACM Computing Frontiers (2004)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-23. Senast ändrad 2007-04-23.
CPL Pubid: 23425

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datorteknik, Datorarkitektur (2002-2004)

Ämnesområden

Datorteknik

Chalmers infrastruktur