CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bispectral analysis of heart rate variability signal

Sokol Saliu (Institutionen för data- och elektroteknik - Chalmers Lindholmen) ; A. Birand ; G. Kudaiberdieva
11th European Signal Processing Conference, EUSIPCO 2002; Toulouse; France (2219-5491). Vol. 3 (2002), p. 407-410.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-04-06.
CPL Pubid: 234229

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och elektroteknik - Chalmers Lindholmen (1999-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur