CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Securing Interaction between Threads and the Scheduler

Alejandro Russo (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)) ; Andrei Sabelfeld (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers))
Proceedings of the 19th IEEE Computer Security Foundations Workshop, Venice, Italy, July 5-7, 2006. IEEE Computer Society Press. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-23. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 23422

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)

Ämnesområden

Datalogi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Language Support for Controlling Timing-Based Covert Channels