CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An Adaptive Shared/Private NUCA Cache Partiotioning Scheme for Chip Multiprocessors

Haakon Dybdahl ; Per Stenström (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
2007 IEEE International Symp. on High-Performance Computer Architecture (2007)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-23. Senast ändrad 2007-04-23.
CPL Pubid: 23417

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Datorteknik

Chalmers infrastruktur