CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Cache-Partition Aware Replacement Policy for Chip Multiprocessors.

Haakon Dybdahl ; Per Stenström (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
ACM 2006 Conference on High Performance Computing (2006)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-23. Senast ändrad 2007-04-23.
CPL Pubid: 23414

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Datorteknik

Chalmers infrastruktur