CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Topology Analysis Reveals Supramolecular Organisation of 96 Large Complex Ions into one Geometrical Object

Morsy Abu-Youssef ; Jörg Albering ; Mona Sharaf ; S Soliman ; Lars Öhrström (Institutionen för kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi)
CrysteEngComm (1466-8033). Vol. 18 (2016), p. 1883.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

It is shown that the highly complex crystal structure of [Ag(4-(pyrrolidin-1-yl)pyridine)2]NO3·1/2H2O, 1, with 12 symmetry-independent Ag+ ions and 96 units of complex ions in a unit cell can be understood by the ubiquitous srs topology, reducing thousands of atom positions into a single geometrical object in one go.

Nyckelord: crystal engineering topologyDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-04-05. Senast ändrad 2016-04-15.
CPL Pubid: 234104

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Kemi

Chalmers infrastruktur