CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Micromachined Linear Slot Array Antenna for 100 GHz with 10 dB Gain Using GAP Waveguide Technology

Sofia Rahiminejad (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Ashraf Uz Zaman (Institutionen för signaler och system, Antennsystem) ; Haasl Sjoerd (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antennsystem) ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial och system )
10th European Conference on Antennas and Propagation (EUCAP 2016) (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-04-05. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 234102