CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evolution of Pin-Flange Adapters for High Frequency Measurements

Sofia Rahiminejad (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Elena Pucci (Institutionen för signaler och system, Antennsystem) ; Haasl Sjoerd (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
9th European Conference on Antennas and Propagation (EUCAP 2015) (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-04-05. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 234101