CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

AMC pin waveguide flange for screw redundant millimeter and submillimeter measurements

Sofia Rahiminejad (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Elena Pucci (Institutionen för signaler och system, Antennsystem) ; Vessen Vassilev (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Haasl Sjoerd (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antennsystem) ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
ARFTG (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-04-05. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 234100