CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Penalty-Sensitive Replacement Policies for Caches.

J Jeong ; Michel Dubois ; Per Stenström (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
2006 ACM Int. Conf. on Computing Frontiers (2006)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-23. Senast ändrad 2007-04-23.
CPL Pubid: 23410

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Datorteknik

Chalmers infrastruktur