CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Micromachined Ridge Gap Waveguide and Resonator for 220-325 GHz

Sofia Rahiminejad (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Ashraf Uz Zaman (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Elena Pucci (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Hasan Raza (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Haasl Sjoerd (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Per Lundgren (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem)
Micronano Systems Workshop (2012)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-04-05.
CPL Pubid: 234093

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)
Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Kommunikationssystem
Nanoteknik

Chalmers infrastruktur

NFL/Myfab (Nanofabrication Laboratory)