CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reduction of Energy Consumption in Processors by Early Detection and Bypassing of Trivial Operations.

Mafijul Islam (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Per Stenström (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
6th IEEE Conference on Embedded Computer Systems: Architectures, Modelling, and Simulation (2006)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-23. Senast ändrad 2007-05-08.
CPL Pubid: 23409

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Datorteknik

Chalmers infrastruktur