CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hybrid Composites with non-linear behaviour for reinforcing of concrete

Ralejs Tepfers (Institutionen för husbyggnadsteknik) ; Vitauts Tamuzs
International Conference on Recent Developments in Durability Analysis of Composite Systems, DURACOSYS, July 11-14, 1999, Brussels, Belgium (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Reinforcement, FRP, Hybrid composites, Concrete


Skriften ingår även i skriftserien hos Chalmers tekniska högskola, Avdelningen för byggnadsmaterial, Enheten för husbyggnadsteknik med Arb. Nr.30, Publikation 99:2Denna post skapades 2006-11-23. Senast ändrad 2017-10-09.
CPL Pubid: 23408

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för husbyggnadsteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur