CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fiberarmerade polymerer (FRP) som armering i betong. Föreläsning i Göteborg 2001-03-19 vid CBI kurs på Chalmers

Ralejs Tepfers (Institutionen för husbyggnadsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2001. - 29 s.
[Rapport]

Nyckelord: Betongkonstruktioner, FRP armering


Skriften ingår i skriftserien hos Chalmers tekniska högskola, Avdelningen för byggnadsmaterial, Enheten för husbyggnadsteknik med Arb. Nr. 43Denna post skapades 2006-11-23.
CPL Pubid: 23407

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för husbyggnadsteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur