CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fiber composites FRP as reinforcement in concrete

Fiberkompositer FRP som armering i betong

Ralejs Tepfers (Institutionen för husbyggnadsteknik)
"Modern konstruktionstknik ´98", Forum för avancerad konstruktionsteknik", Chalmers tekniska högskola, Göteborg, i samarbete med CDB och Chalmers industriteknik, CIT, 1998-11-09. (ISSN 1400-5883). p. 14. (1998)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Betong, FRP armering


Skriften ingår i skriftserien hos Chalmers tekniska högskola, Avdelningen för byggnadsmaterial, Enheten för husbyggnadsteknik med Arb. Nr. 28, Publikation 98:6.Denna post skapades 2006-11-23.
CPL Pubid: 23406

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för husbyggnadsteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur