CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

CVD grown carbon nanostructures and their characterization for interconnect, super- and on-chip capacitors

Amin M Saleem (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2015.
[Licentiatavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-04-04.
CPL Pubid: 234053