CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Energetic electrons in space and laboratory plasmas

Tünde Fülöp (Institutionen för fysik, Subatomär fysik och plasmafysik (Chalmers)) ; A P L Robinson
Journal of Plasma Physics (0022-3778). Vol. 82 (2016), p. 471820201.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2016-04-02. Senast ändrad 2016-06-22.
CPL Pubid: 234037

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik, Subatomär fysik och plasmafysik (Chalmers)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Plasmafysik

Chalmers infrastruktur