CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A second order homogenization procedure for multi-scale analysis based on nonlinear micro-polar kinematics

Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Tobias Ebinger ; Stefan Diebels
Computational Plasticity VIII - Fundamentals and applications, D.R.J. Owen, E. Onate, and B. Suarez, CIMNE, Barcelona p. 1166-1169 . (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-23. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 23401

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur