CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modeling of large inelastic deformations of a structural foam at high deformation rates

Mats Landervik (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
", Computational Plasticity VIII - Fundamentals and applications, D.R.J. Owen, E. Onate, and B. Suarez, CIMNE, Barcelona p. 119-122. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-23. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 23400

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur