CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Business-to-business data sharing: A source for integration of supply chains

Gunnar Stefansson (Institutionen för transportteknik)
Int.ernational Journal of Production Economics (0925-5273). Vol. 75 (2002), 1/2, p. 135-146.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2008-04-25.
CPL Pubid: 2340

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur