CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

7-(Benzofuran-2-yl)-7-deazadeoxyguanosine as a fluorescence turn-ON probe for single-strand DNA binding protein

M. Tokugawa ; Y. Masaki ; J. C. Canggadibrata ; K. Kaneko ; T. Shiozawa ; T. Kanamori ; Morten Grøtli ; Marcus Wilhelmsson (Institutionen för kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi) ; M. Sekine ; K. Seio
Chemical Communications (1359-7345). Vol. 52 (2016), 19, p. 3809-3812.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

7-(Benzofuran-2-yl)-7-deazadeoxyguanosine ((BF)dG) was synthesized and incorporated into an oligodeoxynucleotide (ODN). The single-stranded ODN containing (BF)dG shows 91-fold fluorescence enhancement upon binding of single-strand DNA binding protein.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-04-01. Senast ändrad 2016-07-01.
CPL Pubid: 233994

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och molekylärbiologi (GU)
Institutionen för kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Nanovetenskap och nanoteknik
Kemi
Biofysikalisk kemi
Spektroskopi
Bioorganisk kemi

Chalmers infrastruktur