CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Discontinuous Shell Element for Delamination Analysis of Laminated Composite Structures

Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik) ; Niklar Jansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik)
Proceedings of the Fifth World Congress on Computational Mechanics (WCCM V), July 7-12, 2002, Vienna, Austria, (2002)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-11-23. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 23398

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur