CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Trends in Atomic Adsorption on Titanium Carbide and Nitride

Aleksandra Vojvodic (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Carlo Ruberto (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Bengt I. Lundqvist (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
Surface Science Vol. 600 (2006), p. 3619-3623.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Density-functional calculations, Titanium carbide, Titanium nitride, Adatoms, Adsorption, Chemisorption, Surface energy, GrowthDenna post skapades 2006-11-23.
CPL Pubid: 23396

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Ytor och mellanytor
Elektronstruktur

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Towards a Chemisorption Model for Transition-Metal Nitrides and Carbides from Density-Functional Theory: A TiN and TiC Case Study


Reactivity of Transition-Metal Compounds from Electronic Structure