CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Wysocki, Maciej

A two-phase continuum model for composite consolidation and forming

Maciej Wysocki (Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik) ; Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Hållfasthetslära) ; Staffan Toll (Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik)
9th Int. Conf. on Fibre Reinforced Composites, FRC 2002. (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-23. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 23393

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik (1900-2004)
Institutionen för tillämpad mekanik, Hållfasthetslära (1900-2004)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur