CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Geometrically Non-linear Interface Debonding Model

Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik) ; Niklas Jansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik)
European Conference on Computational Mechanics, ECCM-2001,June 26-29, 2001, Cracow, Poland, (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-23. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 23392

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur