CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Form division in automobile design - linking design and manufacturability

Andreas Dagman (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Rikard Söderberg (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Lars Lindkvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling)
Design 2006 9th International Design Conference, May 15-18, 2006, Dubrovnik, Croatia, Editor Marjanovic´, D Vol. 1 (2006), p. 495-502.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: form division, geometrical robustness, tolerance analysisDenna post skapades 2006-11-23. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 23391

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Produktionsteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Robust Form Division - Manging the Effect of Manufacturing Variation