CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Trehalose-6-phosphate synthase and stabilization of yeast glycolysis

Dan Fraenkel ; Jens B. Nielsen (Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi)
Fems Yeast Research (1567-1356). Vol. 16 (2016), 1,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-03-30. Senast ändrad 2017-01-17.
CPL Pubid: 233886

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)