CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Finite Deformation Fracture Modelling of a Thermo-Mechanical Cohesive Zone

Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Martin Fagerström (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Proceedings of 3rd European Conference on Computational Mechanics, Lisbon, Portugal, June 5-9, 2006 (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-23. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 23388

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Energiteknik

Chalmers infrastruktur