CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Application of CDIO Standards in the Evaluation of Swedish Engineering Degree Programmes

Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Kristina Edström ; Svante Gunnarsson ; Sören Östlund
World Transactions of Engineering and Technology Vol. 5 (2006), 2, p. 361-364.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-23.
CPL Pubid: 23386

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Chalmers infrastruktur