CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Using Integrated Programme Descriptions to Support a CDIO Programme Design Process

Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Sören Östlund ; Kristina Eström
World Transactions on Engineering and Technology Education Vol. 5 (2006), 2, p. 259-262.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-23. Senast ändrad 2010-08-12.
CPL Pubid: 23385

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Chalmers infrastruktur