CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Invändig inspektion av vattenledningar

Annika Malm (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik ; DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers ; Extern)
Bromma : Svenskt Vatten AB, 2010. - 29 s.
[Rapport, populärvetenskaplig]

Invändig inspektion av vattenledningar ger en bild av vattenledningsnätets status. De två metoder som visat sig användbara är dels en metod baserad på magnetfält och dels en metod baserad på ultraljud. För metoden med ultraljud har en inspektion i Malmö följts och utvärderats.

Nyckelord: In-line inspection, water main, Remote Field Technology, Ultrasonic, PipescannerDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-03-30. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 233844

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)
DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

Ämnesområden

Building Futures
Infrastrukturteknik

Chalmers infrastruktur