CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Material och åldersfördelning för Sveriges VA-nät och framtida

Annika Malm (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik ; DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers ; Extern) ; Gilbert Svensson
Bromma : Svenskt Vatten AB, 2011. - 36 s.
[Rapport, populärvetenskaplig]

Dagens material och åldersfördelning i Sveriges VA-nät har tagits fram genom enkätutskick till Sveriges samtliga kommuner. Svaren validerades mot tidigare studier och användes för att ta fram en prognos för framtida förnyelsebehov de närmsta 100 åren.

Nyckelord: Åldersfördelning, materialfördelning, förnyelse, livslängdDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-03-30. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 233839