CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rörmaterial i svenska VA-ledningar – egenskaper och livslängd

Annika Malm (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik ; DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers ; Extern) ; Elin Jansson ; Anders Horstmark ; Göran Larsson ; André Meyer ; Jenny Uusijärvi
Bromma : Svenskt Vatten AB, 2011. - 55 s.
[Rapport, populärvetenskaplig]

Rapporten ger en sammanställning av de mest frekvent använda rörmaterialens egenskaper och förväntade livslängder. Hur korrosionen påverkar metalliska ledningar analyseras i rapporten. Rapporten ger också en sammanställning av läckstatistik för olika material i några svenska städer.

Nyckelord: Rörmaterial, ledning, gjutjärn, segjärn, plast, läckstatistik, korrosionDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-03-30. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 233836

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)
DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

Ämnesområden

Building Futures
Infrastrukturteknik
Vattenteknik

Chalmers infrastruktur